Program MALTIQ

MALTIQ 

Program MALTIQ  adalah progam yang setara dengan D-2 pada Ma'had Tahfidzul Qur'an Al-Firqoh An-najiyah.  Dengan Target Hafal A-Qur'an 30 juz dalam 2 tahun dan satu tahun untuk pengabdian.

Mata Kuliah yang disediakan adalah

 1. Aqidah
 2. Fiqih
 3. Ulumul Qur'an
 4. Bahasa Arab
 5. Shiroh Nabawiyah 
 6. Nahwu Shorof
 7. Thibbun Nabawi
 8. Tafsir Tematik
 9. Ulumul Hadist
 10. TIK
 11. Adab menuntut Ilmu
 12. Tahsin Tajwid